cking

  יום ו', 03/12/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
הגורמים המשפיעים על הביקוש - סיקינג

הגורמים המשפיעים על הביקוש

ראשי > כלכלה > הגורמים המשפיעים על הביקוש

הביקוש הוא הרצון בפועל של הצרכנים לרכוש סחורות ושירותים.

הגורמים המשפיעים על הביקוש (+ = עלייה, - = ירידה):

פרסום (+) | ביקוש (+) - עלייה בהיקף פרסום למוצר מסוים יביא לעלייה בביקוש אליו, כמו כן פרסום שלילי כגון הצגת המוצר שמזיק יביא לירידה בביקושו.

מחיר המוצר (+) | ביקוש (-) - עלייה במחיר המוצר בשוק תביא לירידה בביקוש אליו, כמו כן ירידה במחיר תביא לעלייה בביקוש אליו.

מספר צרכנים (+) | ביקוש (+) - עלייה במספר הצרכנים תביא לעלייה בביקוש לכלל המוצרים, כמו כן ירידה במספר הצרכנים תביא לירידה בביקוש לכלל המוצרים.

מחיר מוצר משלים (+) | ביקוש (-) - כאשר מחירו של מוצר משלים - מוצר שנדרש על מנת להפעיל מוצר אחר עולה הביקוש למוצר יורד ולהיפך. (לדוגמה : מכונית ודלק - דלק הוא מוצר משלים למכונית.)

מחיר מוצר תחליפי (+) | ביקוש (+) - מוצר תחליפי הוא מוצר המשמש לאותה מטרה וניתן לעבור לצריכתו ללא הרבה לבטים, עלייה במחיר המוצר התחליפי תביא לעלייה בביקוש ולהיפך. (לדוגמה : מזגן של חברה א' ומזגן של חברה ב' משמשים לאותה מטרה - חימום או קירור.)

עונתיות/טעם הצרכן (+) | ביקוש (+) - שינוי בעונתיות או בטעם הצרכן לטובת המוצר תביא לעלייה בביקוש אליו, כמו כן שינוי כנגד המוצר יביא לירידה בביקוש אליו. (לדוגמה : יותר תנורי חימום ימכרו בחורף מאשר בקיץ.)

הכנסת הצרכנים (+) | ביקוש (+) - עלייה בהכנסותיהם של הצרכנים תביא לעלייה בביקוש לכלל המוצרים, כמו כן ירידה בהכנסותיהם של הצרכנים תביא לירידה בביקוש לכלל המוצרים.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved