cking

  יום ו', 03/12/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
גישת הכלכלה הפוזיטיבית לעומת גישת הכלכלה הנורמטיבית - סיקינג

גישת הכלכלה הפוזיטיבית לעומת גישת הכלכלה הנורמטיבית

ראשי > כלכלה > גישת הכלכלה הפוזיטיבית לעומת גישת הכלכלה הנורמטיבית

גישה- השקפת עולם , דרך מסוימת לטיפול בבעיה או התייחסות לנושא מסוים.

גישה כלכלית – דרך מסוימת לניתוח נתונים כלכליים , הסקת מסקנות ו/או בחירת דרך פעולה מסוימת.

הגישה הנורמטיבית לעומת הגישה הפוזיטיבית:

גישת הכלכלה הפוזיטיבית , מהי?

זוהי גישה כלכלית העוסקת בקבלת החלטות ושיקולים בנושאים כלכליים עפ"י חוקי הכלכלה.

היא נותנת עדיפות לשיקולים כלכליים (רווח והפסד , הוצאות / עלות מול תועלת / רווחים) אשר מפיקים מהם רווחים ממשיים.

הגישה נותנת עדיפות לשיקולים של הקצאת משאבים וחלוקתם לפי שיקולי רווחיות ומנסה להתעלם מהיבטים ערכיים.

טענות המזוהות עם הגישה הפוזיטיבית:

לא משתלם , לא רווחי , צריך לפטר עובדים בעלי שכר גבוה , אם זול יותר לייצר במקום אחר צריך ליצרו שם.

גישת הכלכלה הנורמטיבית , מהי?

זוהי גישה כלכלית העוסקת בקבלת החלטות ושיקולים בנושאים כלכליים מנקודת מבט ערכית (שאינה בהכרח כלכלית).

היא מעמידה את הערכים והאידיאולוגיה בראש סולם העדיפויות , לפני הרווחים הכלכליים.

לפי גישה זו מקצים את המשאבים לפי יעדים ערכיים , חברתיים , תרבותיים ופוליטיים.

גישה זו מאפשרת התערבות הממשלה בתהליך הכלכלי ופוגעת בו.

דוגמא להתערבות הממשלה : מימון ממשלתי למפעל כושל בעיר פיתוח (על מנת למנוע את סגירתו) וזאת בין השאר כדי למנוע את אבטלתם של עובדי המפעל.

טענות המזוהות עם הגישה הנורמטיבית :

צריך לעודד תעשייה בנגב , יש לעזור לפיתוח ישובים, צריך לדאוג לפרנסת התושבים בישוב וכו'.

גישת הכלכלה הפוזיטיבית

גישת הכלכלה הנורמטיבית

מתייחסת לנושאים כלכליים על פי חוקי הכלכלה

עוסקת בקבלת החלטות ושיקולים בנושאים כלכליים מנקודת מבט ערכית

נותנת עדיפות לשיקולים של הקצאת משאבים וחלוקתם לפי שיקולי רווח

נותנת עדיפות לערכים ואידיאולוגיה

הדגישה את ההיבט של עלות מול תועלת כלכלית

השיקולים לחלוקת המשאבים הם עפ"י יעדים פוליטיים , חברתיים , תרבותיים ועוד. (שיקולים ערכיים)

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved