cking

  יום ו', 03/12/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
שוק חופשי - תחרות משוכללת - סיקינג

שוק חופשי - תחרות משוכללת

ראשי > כלכלה >שוק חופשי - תחרות משוכללת

תחרות משוכללת הינה מצב תיאורטי של שוק בו יש חופש התנהגות וחופש תקשורתי בין היצרנים והצרכנים.

מאפניים של תחרות משוכללת :

1. ריבוי יצרנים - בשוק חופשי ישנם יצרנים רבים לכל מוצר וליצרן בודד האפשרות להשפיע על המחירים בשוק קטנה.
לדוגמה : יצרן מוצר הומגני מחליט למכור אותו במחיר גבוהה פי 10 מהמחיר הממוצע בשוק - הצרנים יעדיפו לרכוש את המוצר במקום אחר.
במצב שבו קיים יצרן אחד למוצר מסויים (מונופול) יש לו השפעה רבה על המחיר ולצרכנים שלו אין ברירה אלה לקנות אותו במחיר שינקוב היצרן.

2. ריבוי צרכנים - בשוק חופשי ישנם צרכנים רבים שכוח הקנייה של כל אחד מהם קטן ואין לצרכן בודד אפשרות להשפיע על המחירים בשוק, כוח הקנייה הכוללני מתחלק בין כל הצרכנים שלכל אחד כוח קטן בשוק.

3. העדר התארגנות של יצרנים (קרטל) - בשוק חופשי היצרנים אינם מתארגנים לקביעת מדיניות מחירים אחידה.
לדוגמה : קבוצה של יצרנים מחליטים לא למכור מוצר מתחת למחיר מסויים ובכך המחיר עולה על מחיר שיווי המשקל.

4. העדר התארגנות של צרכנים - בשוק חופשי הצרכנים אינם מתאגדים לקביעת מדיניות רכישה אחידה.
לדוגמה : קבוצה של צרכנים מחליטים שהם לא רוכשים מוצר מסויים עד שמחירו לא ירד.

5. העדר התערבות ממשלתית - בשוק חופשי הממשלה לא משפיעה על המחירים של המוצרים.
לדוגמה : פיקוח ממשלתי על מחירים.

6. חופש מידע וניידות של צרכנים ויצרנים - בשוק חופשי יש חופש תקשורת וחופש מידע מלא של היצרנים והצרכנים על המתרחש בשוק.
לדוגמה : במידה ואין חופש מידע יתכן מצב שצרכן יקנה מוצר במחיר מסויים ללא ידיעה שבמקום אחר הוא נמכר בפחות.

7. חופש בחירה - בשוק חופשי כל צרכן יכול לקנות מוצרים בחופשיות וכן כל יצרן יכול לדרוש מחירים בצורה חופשית.

תחרות חופשית בשוק העבודה

בשוק עבודה חופשי יש לכל פועל את החופש להציע את עצמו בכל מקום עבודה.
הממשלה לא תתערב בתהליכים של קביעת שכר, גיוס עובדים ופיטורם, למעסיק יש את החופש להחליט על השכר ועל פיטורים וגיוסים של עובדים.
לדוגמה :  חוק שכר מינימום של הממשלה מגביל את התחרות החופשית בשוק העבודה.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved