cking

  יום ה', 24/06/21

  ראשי    מקצועות לימוד    מילוני מונחים

.
מבוא למשפט - סיקינג

מבוא למשפט

ראשי > משפטים > מבוא למשפט

על מנת לאלץ אנשים להתנהג בהתאם לחוקים מצמידים לחוקים סנקציות = עונשים.

דוגמא: סעיף 176 לחוק עונשין: נשוי הנושא אישה אחרת ונשואה הנישאת לאיש אחר דינם מאסר 5 שנים.

המטרה היא למנוע ביגמיה ולכן קבעו את הסנקציה.

מערכת משפטית

מערכת משפטית היא מערכת הכוללת בתוכה את כל הנורמות הקיימות באותה שיטה. מערכת זו מכוונות ליצירת התנהגות מסוימת של הסמכה, כאשר נורמה אחת מסמיכה את הנורמה שמתחתיה, מערכת זו הבנויה בצורת פירמידה נקראת: פירמידת הנורמות. נהוג לחלק פירמידה זו לשתי פירמידות מקבילות.

פירמידת הנורמות - משפטים
הפירמידות מתארות את המצב במדינה דמוקרטית שיש לה חוקה פורמלית. ישנו מוסד הנמצא מחוץ לפירמידות אך מקרין עליהן והוא בית המשפט .
יש לנו מערכת נורמות הבנויות בצורה מדורגת כשהדרגים הנמוכים כפופים לרבדים שמעליהם אשר מפקחים עליהם ומבקרים אותם. בפירמידת הצווים מדובר במערכת של הסמכה – נורמה אחת מסמיכה את זו שמתחתיה. תנאי לתוקפה של נורמה הוא עמידתה בתנאי ההסמכה. ככל שיורדים לבסיס הפירמידה כך מספרן של הנורמות גדל ויציבותן קטנה, ככל שעולים לקודקוד הפירמידה כך הנורמה חשובה יותר ומקרינה יותר על הנורמות שנמצאות מתחתיה.

יישום הנורמות הוא על ידי בתי המשפט אשר פסיקתם מהווה נורמה משפטית מחייבת ברמה של חקיקה, כאשר הפסיקה היא גם יישום של הנורמה במקרה הקונקרטי וגם פרשנות של החקיקה.

בית המשפט הוא למעשה הפרשן המוסמך של הנורמות. במקרה של מדינה דמוקרטית הריבון הוא העם כאשר האקסיומה היא שצריך להתנהג לפי רצון העם, העם מורכב מפרטים כאשר כל אחד מהם, בהיותו בן-אנוש הוא חופשי.

מה היה קורה אם האדם היה נוהג באופן חופשי לחלוטין?

היה נוצר מצב של אנרכיה. ולכן התפיסה היא שהעם בא ביוזמתו ויצר ע"י מוסד מכונן חוקה שהיא בעצם הסכם בין העם לבין השלטון כשהעם מוותר על חלק מזכויותיו ונותן אותם לשלטון על מנת למנוע מצב של אנרכיה.

דרושים בדחיפות ניצבים לפרסומות, שכר גבוה מאוד למתאימים, לחצו לפרטים!


 

צור קשר - אודות - הפוך לעמוד הבית - הוסף למועדפים
Copyright © 2008-2015 CKing. All rights reserved