הגורמים המשפיעים על הביקוש

 הביקוש הוא הרצון בפועל של הצרכנים לרכוש סחורות ושירותים.

הגורמים המשפיעים על הביקוש (+ = עלייה, – = ירידה):

 פרסום (+) | ביקוש (+) – עלייה בהיקף פרסום למוצר מסוים יביא לעלייה בביקוש אליו, כמו כן פרסום שלילי כגון הצגת המוצר שמזיק יביא לירידה בביקושו.

 מחיר המוצר (+) | ביקוש (-) – עלייה במחיר המוצר בשוק תביא לירידה בביקוש אליו, כמו כן ירידה במחיר תביא לעלייה בביקוש אליו.

 מספר צרכנים (+) | ביקוש (+) – עלייה במספר הצרכנים תביא לעלייה בביקוש לכלל המוצרים, כמו כן ירידה במספר הצרכנים תביא לירידה בביקוש לכלל המוצרים.

 מחיר מוצר משלים (+) | ביקוש (-) – כאשר מחירו של מוצר משלים – מוצר שנדרש על מנת להפעיל מוצר אחר עולה הביקוש למוצר יורד ולהיפך. (לדוגמה : מכונית ודלק – דלק הוא מוצר משלים למכונית.)

 מחיר מוצר תחליפי (+) | ביקוש (+) – מוצר תחליפי הוא מוצר המשמש לאותה מטרה וניתן לעבור לצריכתו ללא הרבה לבטים, עלייה במחיר המוצר התחליפי תביא לעלייה בביקוש ולהיפך. (לדוגמה : מזגן של חברה א' ומזגן של חברה ב' משמשים לאותה מטרה – חימום או קירור.)

 עונתיות/טעם הצרכן (+) | ביקוש (+) – שינוי בעונתיות או בטעם הצרכן לטובת המוצר תביא לעלייה בביקוש אליו, כמו כן שינוי כנגד המוצר יביא לירידה בביקוש אליו. (לדוגמה : יותר תנורי חימום ימכרו בחורף מאשר בקיץ.)

 הכנסת הצרכנים (+) | ביקוש (+) – עלייה בהכנסותיהם של הצרכנים תביא לעלייה בביקוש לכלל המוצרים, כמו כן ירידה בהכנסותיהם של הצרכנים תביא לירידה בביקוש לכלל המוצרים.


Comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *