הדמוקרטיה והיבטיה

דמוס – עם, קרטוס – שלטון= דמוקרטיה – שלטון העם.

שלטון העם, למען העם ועל ידי העם. הכוונה שהעם מנהל את חייו ובוחר את השלטון.

דמוקרטיה היא אורח חיים ותפיסת עולם. הבסיס לתפיסה הוא שהאדם הוא יצור בעל תבונה  ויש לו יכולת (וזכות) לקבוע את גורלו ולנהל את חייו באופן עצמאי. ברעיון הדמוקרטי האדם נמצא במרכז והמדינה היא כלי או אמצעי לשרת את האדם. בתפיסה זו מודגשים שני ערכים  מרכזיים ערך השיוויון וערך החירות:

ערך השיוויון- הכוונה היא לכך שכל בני האדם שווים זה לזה במובן של ערך האדם.

 קיימים שני היבטים לדמוקרטיה:

 א. ההיבט הפורמלי – ניהולי.        ב. ההיבט המהותי.

 ההיבט הפורמלי – ניהולי – מדגיש  עקרונות ההכרחיים לקיומו של משטר דמוקרטי כגון: הפרדת רשויות, קיום בחירות בפרקי זמן קבועים, התמודדות של שתי מפלגות לפחות, קבלת הכרעת רוב, שלטון החוק, שוויון וחירות.

 ההיבט המהותי – הכרה בסובלנות, פלורליזם, זכויות אדם ואזרח. 

במדינות שונות בעולם ישנם דגמים ויישומים שונים של הדמוקרטיה עם הדגשים שונים. על הרצף בין שני סוגי הדמוקרטיות האלה נמצאות  המדינות השונות.

 קיימת  עוד הבחנה בין דמוקרטיה ישירה לעקיפה

הבחנה אחרת נעשית בין סוגי הדמוקרטיות  על פי מי קובע את השלטון האם זה האזרח עצמו או נציגיו?

כאן מבחינים בין:

 דמוקרטיה ישירה (קלאסית)

 כמו ביוון העתיקה שבה כל האזרחים כולם משתתפים בכל ההחלטות בחיים הפוליטיים.

 דמוקרטיה עקיפה

של נציגים , שבה האזרחים משתתפים באופן עקיף בהחלטות על ידי בחירת נציגים, וזו שותפות  אך לא שלטון האזרחים בפועל.

המשותף לכל הדמוקרטיות:

השתתפות האזרחים בשלטון, פלורליזם, עקרון הכרעת הרוב, זכויות אדם ואזרח וזכויות מיעוט, שלטון מוגבל, הפרדת רשויות, חילופי שלטון-בחירות, שלטון החוק ושוויון בפני החוק.

על הצד הפוליטי של בחירות, חירות, שוויון, חופש התארגנות, אין ויכוח בין הדמוקרטיות השונות בעולם. אך ישנה מחלוקת במישור החברתי כלכלי.


Comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *