השלבים בניתוח דוחות כספיים

 השלבים בניתוח דוחות כספיים:

1. שלב התחלתי- ללמוד על החברה שאנו עומדים לנתח, מחפשים נתונים איכותיים במקורות מגוונים כמו למשל: אינטרנט, עיתונות, סקרי שוק, מתחרים, חברות דירוג (חברות שמדרגות חברות) וכו'.

2. קריאת דוח דירקטוריון, קריאת דוחות תקופתיים.

השלב הראשוני הוא לאסוף נתונים על החברה, נתונים איכותיים ולא כספיים על מנת ללמוד על החברה. את כל הנתונים שאספנו מנתחים ומרכזים לתוך מודל שנקרא מודל SWOT:

S – חוזקות – strengths

חוזקה של חברה הוא המוניטין שלה, מותג, הון אנושי מצויין ואיכותי, פטנטים טובים ומוצרים איכותיים וייחודיים שאין לאחרים בשוק.


W – חולשות – weaknesses

חולשות של חברה כמו למשל לקוחות מפוקפקים, פריסה גיאוגרפית מועטה ועוד גורמים אחרים שמביאים לנחיתות הארגון ביחס לסביבה.


O – הזדמנויות – opportunities

הזדמנויות של חברה, כלומר נסיבות חיצוניות שבאמצעותן יכולה החברה להפיק רווח כמו למשל רגולציה, חברות שנמצאות באותו ענף נופלות, יש הרבה מתחרים לחברה. בהרבה מאוד מקרים רגולציה יכולה להיות הזדמנות ולפעמים איום.


T – איום – threats

מצב השוק, זהו אחד הדברים החשובים שעלינו לנתח ולבדוק האם מדובר בהזדמנות או באיום.

חשוב לדעת שלפני שבודקים דוחות כספיים של חברה יש לבדוק מיהי החברה מבחינה איכותית, מיהם המתחרים, המוצרים, כושר הייצור, מערך ההפצה, השוואת החברה ביחס לענף שבו היא פועלת ועוד. כל נתון שאספנו נפזר באמצעות מודל SWOT.

 נקודות חשובות במתן חוות דעת על החברה

1. דבר ראשון נחפש את הערת ה"עסק החי" ונוודא שאכן מדובר בעסק חי.
2. נבדוק תביעות של החברה ונגדה.
3. יש לבדוק האם הדוחות הם מאוחדים? ומיהי הישות המדווחת?
4. יש לעקוב אחרי רכישות ומימושים.
5. במידה ויש חברות מהותיות שמאוחדות בתוך הדוח רצוי לנתחן בנפרד.
6. יש לנטרל אירועים חד פעמיים שקרו בחברה.
7. מגזרים – אם וכאשר החברה פועלת בכמה מגזרים יש לדעת איזה מגזר דועך ואיזה מגזר צומח וננטרל בניהם. בנוסף, כאשר משווים בין חברות חשוב מאוד לנטרל את המגזרים (למשל נטרול של פעילות הנדל"ן של חברה X בהשוואה לחברה Y שעוסקת בתחום המזון).

ישנם מקרים רבים בהם חברות צומחות באמצעות מיזוגים עם חברות אחרות ו / או רכישות של חברות. כאשר התוצאה היא חברת "אם" עם חברות "בנות" תחתיה.
מאידך ישנו מצב של צמיחה אורגנית שבו החברה צומחת ומשגשגת אודות למוצרים שהיא פיתחה.

 ישנם שלושה כללים חשובים לפני קריאת הדוחות הכספיים:

1. מיהי הישות המדווחת?
2. מהו המטבע המדווח בדוח?
3. לאיזה תקופות מתייחס הדוח?

בניתוח דוחות ניגש לשני הדוחות המרכזיים: דוח רוו"ה ומאזן, וננתח את שניהם ניתוח אופקי וניתוח אנכי. את דוח התזמ"ז (תזרים מזומנים) ננתח בנפרד על מנת שנוכל לראות האם יש באפשרות החברה לייצר מזומנים, לחלק מזומנים וכו'.

ארבעה כלים בסיסיים לניתוח הדוח:

1. ניתוח אנכי של דוח רוו"ה + מאזן.
2. ניתוח אופקי של דוח רוו"ה + מאזן.
3. ניתוח תזמ"ז.
4. יחסים פיננסיים.

* אין משמעות לסדר בין 1 ל-2.

 ניתוח אנכי – מלמעלה למטה

בשנת 2009 החברה הציגה רווח גולמי של 40% ורווח תפעולי של 20%
בשנת 2010 החברה הציגה רווח גולמי של 50% ורווח תפעולי של 28%
בשנת 2009 החברה הציגה רווח גולמי של 48% ורווח תפעולי של 22%

רווח גולמי – בשנת 2009 יש רווח גולמי של 40%, הוא עולה ב-2010 ונשחק בשנת 2011.
הוצאות – שיעור ההוצאות עלה לאורך השנים.
בסה"כ הוצאות המכירה שומרות על יציבות (באחוזים), ואילו הוצאות ההנהלה וכלליות מורכבות מהוצאות קבועות ומשתנות אך רובן קבועות שלא בהכרח צריכות לגדול עם גידול המחזור.  אלא שכאן, בשנת 2010 ישנה עלייה בהוצאות ההנהלה וכלליות ובשנת 2011 ישנה קפיצה של 5%, זוהי קפיצה מעט מטרידה.

* בדרך כלל  כשמדברים על שיעור ההוצאה של הוצאות הנהלה וכלליות של חברה ציבורית צומחת נצפה לראות ששיעור ההוצאות הולך וקטן (ההכנסות גדלות וההוצאות קבועות).
 

 ניתוח אופקי – משמאל לימין

הבסיס להשוואה הוא השנה הרחוקה ביותר. במקרה שלנו מדובר בשנת 2009.
– הגידול ברווח הגולמי בין 2010 ל-2011 הוא שלילי.
– ההכנסות בשנת 2011 גדלו ב-35% ונצפה שהרווח הגולמי יגדל גם הוא ב-35%. הרווח הגולמי גדל רק ב-28% ולכן שיעור הרווח הגולמי ביחס למכירות קטן.
– הוצאות המכירה צומחות ב-50% בשנת 2010 וב-33% בשנת 2011 לעומת שנת 2010.
– הוצאות המכירה גדלות בקצב מהיר יותר מקצב גידול ההכנסות, הדבר לא תקין ואילו בשנת 2011 קצב גידול ההכנסות גבוה מקצב גידול הוצאות המכירה.
– כאשר קצב גידול ההכנסות זהה לקצב גידול ההוצאות (ניתוח אופקי) אזי שיעור קצב גידול ההכנסות זהה לשיעור קצב גידול ההוצאות (ניתוח אנכי).


Comments

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *