מקצועות לימוד

 ביולוגיה
 היסטוריה
 גיאוגרפיה
 ספרות
 אזרחות
 לשון והבעה
 תנ"ך
 אנגלית
 כלכלה
 משפטים
 חשבונאות
 חינוך תעבורתי