קטגוריה: חשבונאות

 • רואה החשבון המבקר

  תפקידו המרכזי של הרו"ח החיצוני הינו ביקורת חשבונות של החברה כבסיס לחוות דעתו לדוחות הכספיים שלה. התפקיד הזה הוא ייחודי לרו"ח ומי שלא הוסמך על ידי רו"ח לחוק רו"ח אסור לו לעסוק בראיית חשבון. למה צריך שיהיה רו"ח? מי שמנהל את החברה הם המנהלים, והם אלה שיודעים מה קורה וקובעים מה יהיה. כאשר למעשה בעלי…

 • תקני ביקורת ודיווח של לשכת רואי החשבון

   מה זה תקן ביקורת? תקן ביקורת הוא אמת מידה איכותית לטיב הפעולות אותן נוקט רואה החשבון המבקר במהלך עבודת הביקורת וגיבוש חוות הדעת . התקנים מהווים תמצית של כללים אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון ומהווים למעשה עקרונות העוסקים במדידת איכות עבודתו של רואה החשבון. האיכות בתקנים מתייחסת גם למקצועיות הטכנית וגם לנורמות התנהגותיות…

 • השלבים בניתוח דוחות כספיים

   השלבים בניתוח דוחות כספיים: 1. שלב התחלתי- ללמוד על החברה שאנו עומדים לנתח, מחפשים נתונים איכותיים במקורות מגוונים כמו למשל: אינטרנט, עיתונות, סקרי שוק, מתחרים, חברות דירוג (חברות שמדרגות חברות) וכו'. 2. קריאת דוח דירקטוריון, קריאת דוחות תקופתיים. השלב הראשוני הוא לאסוף נתונים על החברה, נתונים איכותיים ולא כספיים על מנת ללמוד על החברה. את…

 • המתעניינים בדוחות הכספיים

    מי מתעניין בדוחות הכספיים?  בעל מניות, משקיעים פוטנציאלים והציבור– משתמשים בדוחות הכספיים של חברות על מנת לדעת אם כדאי לקנות, כמה החברה שווה וכיצד מתנהל הדירקטוריון שלה? באופן כללי הדוחות הכספיים משמשים מעקב צמוד לחברה.  מס הכנסה– מס הכנסה משתמש בדוחות הכספיים של החברה.  הרשות לניירות ערך– רשות זו היא בעצם כלב השמירה של הציבור, היא…

 • דוח תזרים מזומנים – IAS 7

   דוח תזרים מזומנים (IAS 7) בעבר היה נהוג להציג דוח שסקר את השינויים בהון החוזר ולא דוח תזרים מזומנים. הון חוזר – נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות. בתחילת שנות ה-80 התפרסמו מחקרים רבים שהצביעו על מתאם סטטיסטי גבוה בין מצב המזומנים של החברה לבין אירועים של פשיטת רגל. בשנים אלה פורסם גם המדד של פרופסור…

 • מלכ"רים – תקן 5

   מלכ"ר – מוסד ללא כוונת רווח – רקע כללי עד שנת 1993 מלכ"רים היו מדווחים על בסיס מזומן – כלומר לא על פי כללי חשבונאות. הצורך בכללי חשבונאות נוצר בעקבות מעבר של מלכ"רים בטיפול של מכלול רחב של נושאים, לאו דווקא תרומות לנזקקים. מוסדות ללא כוונות רווח (מלכ"רים) פועלים במגוון רחב של תחומים כמו אומנות,…

 • דוחות ביניים – IAS 34

   בהיסטוריה של התקנים החשבונאיים בנוגע לדיווחי ביניים ידועות שתי גישות חשבונאיות: הגישה הדיסקרטית עפ"י גישה זו רואים את דוח הביניים כדוח העומד בפני עצמו כך שלמעשה לא צריך להיות הבדל בין הדוח השנתי לדוח הביניים. יאס 34 במבנה הנוכחי שלו פותח במשפט: "כללי החשבונאות בדוח הביניים צריכים להיות זהים לאלו המיושמים בדוח השנתי" והמשמעות היא…