קטגוריה: משפטים

 • רואה החשבון המבקר

  תפקידו המרכזי של הרו"ח החיצוני הינו ביקורת חשבונות של החברה כבסיס לחוות דעתו לדוחות הכספיים שלה. התפקיד הזה הוא ייחודי לרו"ח ומי שלא הוסמך על ידי רו"ח לחוק רו"ח אסור לו לעסוק בראיית חשבון. למה צריך שיהיה רו"ח? מי שמנהל את החברה הם המנהלים, והם אלה שיודעים מה קורה וקובעים מה יהיה. כאשר למעשה בעלי…

 • תביעות ייצוגיות

  חוק החברות מתייחס לשני סוגים של תביעות שניתן להגדיר אותן כתביעות יוצאות דופן, הליך יוצא דופן: – תביעה נגזרת – סעיף 194 ואילך – הכוונה לתביעה שבעל מניה או דירקטור של חברה מגיש למעשה כנגד אדם שיש לחברה זכות כלפי החברה והיא לא מממשת אותה, מצרפים את החברה בתור נתבעת. נגיד בעל מניות של חברה,…

 • האסיפה הכללית

  אחד הגופים החשובים בחברה, מדובר במקום המפגש של בעלי המניות ושם באה לידי ביטוי הדמוקרטיה שיש בחברה. האסיפה הכללית מתכנסת לפחות פעם בשנה ובנוסף הדירקטוריון רשאי לכנס אסיפה מיוחדת כשהוא רואה לנכון (עסקה עם נושא משרה). ישנה אפשרות שגם בעלי המניות עצמם יזמו אסיפה של בעלי המניות. מה עושים  באסיפה הכללית: – דיון על הדוחות…

 • דירקטור ודירקטורים

  אחד הטפסים שיש לצרף בהקמת חברה הוא הצהרה של הדירקטורים הראשונים על נכונותם לשמש כדירקטורים. עד שחוקק חוק החברות לא הייתה חובה לדווח על הדירקטורים, אך היום יש חובה לכך. המספר המינימאלי של דירקטורים הוא אחד (סעיף 93). מהו הדירקטוריון? אחד האורגנים המזוהים עם החברה החשובים בחברה (סעיף 96). אורגן זה למעשה אדם או גוף…

 • אגודה שיתופית

  אגודות שיתופיות (קואופרטיב) זהו תאגיד שדומה לחברה. גם הגוף נולד עם רישומו ברשם האגודות השיתופיות. גם גוף זה הוא בעל אישיות משפטית נפרדת, גם היא יכולה להתאגד בצורה כזו שחבריה יהיו ערבים באופן מוגבל לחובותיה. במקרה כזה היא חייבת להוסיף לשמה את המילים "בעירבון מוגבל". אגודה שיתופית חייבת לכלול בשמה את המילה "שיתופית" החוק המסדיר…

 • כדאיות הקמת חברה

  כשאדם רוצה להקים עסק יש לו אפשרות להקים או בבעלות ישירה שלו או בתור חברה, שהחברה תפעיל את העסק. מהם אותם שיקולים נגד ובעד הקמת חברה? יתרונות: – הרצון ליהנות מהישות המשפטית הנפרדת של החברה ומהעיקרון של הפרדת האחריות. על מנת להגן עליו במידה והעסק לא יצליח, הגנה מסוימת מפני נושים. – האפשרות של גיוס…

 • הקמת חברה

  מאז שנת 2000 אין צורך שיהיו לפחות 2 אנשים שיתאגדו להקמת חברה, אחד הסעיפים הראשונים של חוק החברות אומר שניתן להקים חברה עם אדם אחד. כדי להקים חברה צריך למלא רשימה של טפסים ועם זה ניגשים לרשם החברות. אם מבחינה פורמאלית עונים על מה שדרש החוק – הרשם צריך לאשר זאת. אם הרשם לא מאשר…

 • תורת האורגנים

   תורת האורגנים – פונקציונרים שמזוהים עם החברה- נחשבים לבשר מבשרה של החברה חברה איננה ישות משפטית טבעית. אין לה ממשות מבחינה פיזית. היא פועלת בשטח באמצעות אחרים, פונקציונרים, הפועלים בשמה של החברה. מעשיהם כמעשי החברה עצמה. החברה אחראית לפעולות שהפונקציונרים עושים אחריות ישירה ולא שילוחית ותשא בכל נזק שייגרם על ידיהם. ההגדרה הזו של הפונקציונרים…

 • שותפות

  שותפות היא צורה של התאגדות משפטית אחרת מחברה. החוק שמסדיר – פקודת השותפויות. סעיף 1 ההגדרות: שותפות – חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות (מינימום 2 אנשים, מקסימום 20). קשרי שותפות – הקשרים שבין בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים למעט את הקשרים שבין חברי תאגיד שהוא אגד לפי כל דין אחר – ז"א מדובר…

 • הרמת מסך

  מתבקשת השאלה – האם למרות העיקרון שלחברה יש ישות משפטית מעצמה יכולים להיות מקרים שלא נאפשר לבעלי מניות להסתתר מאחורי המסך וההפרדה בין בעלי המניות והחברות. האם יש מקרים בהם למרות הישות המשפטית הנפרדת של החברה ובעלי המניות נרים את המסך שמפריד בין החברה לבין האנשים שמסתתרים מאחוריה? וניצור זיהוי ביניהם לצורך עניין מסוים. למשל,…