קטגוריה: משפטים

 • האישיות המשפטית של התאגיד

   פעם בכמה שנים מתפרסמת בעיתון ידיעה: "אישה ערירית הורישה את כל הונה לחתול". מתבקשת השאלה האם החתול יכול להיות בעל הנכס? האם החתול יכול לבצע פעולות? למעשה השאלה הנשאלת כאן היא האם לחתול יש אישיות משפטית?  מהי אישיות משפטית? אישיות משפטית היא יישות אשר החוק העניק לו את הכשירות לשאת בחובות וזכויות משפטיות. האישיות המשפטית…

 • חוקי מגן

  חוקי המגן הם חוקים שנכללים בדיני העבודה ומטרתם להגן על העובד, בכך שהם מטילים על המעביד את החובה להעניק לעובדיו זכויות מינימאליות.  חוק הגנת השכר– חוק שמטרתו למנוע הלנת שכר בכך שהוא קובע את מועד תשלום השכר. אי תשלום השכר במועד שנקבע נחשבת להלנת שכר, במצב זה העובד יכול לתבוא פיצויי הלנה. החוק קובע סנקציה חמורה על…

 • יחסי עובד מעביד

   דיני עבודה הם התחום המשפטי שעוסק ביחסי עובד מעביד. יצירת היחסים האלה, זכויות וחובות של עובדים ומעבידים, יחסי המעביד עם האיגוד שמייצג את עובדיו.  אין אדם שמערכת  הזכויות הזאת אינה חלה עליו במהלך חייו, יש חשיבות עצומה לדיני עבודה והם מתחלקים לשני תחומי משנה: 1. משפט העבודה האישי- העובד הבודד. 2. משפט העבודה הקיבוצי- עוסק בדינים של ארגוני עובדים.…

 • מהו חוזה?

   בכל יום נקבעים הסכמים והבנות. חלקם מסוכמים בכתב וחלקם בעל פה (חוזה לא חייב להיות בכתב).  המונח חוזה לא מקבל הגדרה מדוייקת על פי חוק החוזים (חלק כללי, תשל"ג  1973). נכון יהיה להגדיר את המונח חוזה, כביטוי למפגש רצונות בין שני צדדים או יותר, להתקשר ביניהם בעסקה כלשהי שיוצרת חיוב הניתן לאכיפה.המשפט האנגלי והאמריקאי מגדירים חוזה כבהטחה…

 • פרשנות משפטית

   בית המשפט הוא הפרשן המוסמך של הנורמות. המקרה הנפוץ הוא שיש חוק שלא ברורה כוונתו ומובנו ותפקיד השופטים לקבוע את הפירוש המתאים. על פי מה קובע השופט את פרשנותו לחוק? "קיבוץ חצור נגד פקיד השומה רחובות" תיאור החוק באותו זמן : חוק מלווה ביטחון, מפעלים מאושרים, תיקון 1975 החוק קבע בסעיף 2 :"כל המקבל הכנסה…

 • תקדים

  כאשר מובאת סוגיה בפני בית המשפט לפסיקה 2 פנים: 1.     קביעת הנורמה האינדיווידואלית כלפי שני הצדדים בסכסוך כלומר זה מחייב את שניהם מעכשיו והלאה(נקרא מעשה בית דין) 2.     בוחן את תוקפו של גזר הדין ביחס לצדדים אחרים – כלומר מעבר לצדדים באותו משפט, בדיקה האם הנורמות שנקבעו במהלך הפסיקה הן נורמות כלליות שיחייבו צדדים אחרים במקרים אחרים.…

 • חוקה

   הגדרה – מורכבת בין היתר מסמכות השלטון כאשר העם עצמו, ע"י המוסד המכונן, החליט מה הוא מעניק לשלטון, כל שאר הדברים הם חירויות הפרט. יש לשים-לב שאין מדובר בחירויות שהשלטון נותן לעם אלא בסמכויות שהעם נתן לשלטון.  נושאים בהם מטפלת החוקה: 1.     מבנה השלטון- בחוקה מוגדרים גופי השלטון העיקריים במדינה:בית המחוקקים, ממשלה, בית המשפט, נשיא המדינה, החוקה…

 • שלטון החוק

  שלטון החוק הוא מעקרונות היסוד החשובים ביותר והוא למעשה הבסיס לקיומה של מדינה וחברה מאורגנת. הכוונה במונח לבטא מושג רחב של שלטון הדין או עליונות המשפט.הגדיר זאת נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר: "ביטויו העיקרי של שלטון החוק הוא בכך שהוא אינו שלטונם של אנשים לפי החלטותיהם, שיקוליהם, הבלתי מוגבלים אלא בכך שהוא נשען…

 • חקיקה

  הדרך ליצירת כללי משפט בהליך מכוון על ידי מוסד מוסמך שנוהג לנסח אותם בכתב. אצלנו הכנסת היא המוסד המוסמך לגבי חקיקה. דרך החקיקה בעלת מספר שלבים שאותם צריך לעבור ורק בקיום כל השלבים יושלם דבר החקיקה. יוזמת החקיקה היא בד"כ מהמשרד הממשלתי שעוסק באותו תחום. 1.     פקיד בכיר מתחיל לגלגל את העניין : "תזכיר הצעת חוק…

 • בתי המשפט במדינת ישראל

  את סמכויות בתי המשפט מסדירים שני חוקים: "חוק בתי המשפט" ו-"חוק יסוד השפיטה".  הערכאות השיפוטיות במדינה מחולקות ל-2: 1. בתי המשפט הרגילים שלהם יש את הסמכות לדון ברוב הסכסוכים. 2. ערכאות משפטיות להם יש סמכות מיוחדת לדון במקרים מסוימים: בית דין רבני, בית דין לעבודה, וכן הלאה.  בתי המשפט הרגילים מחולקים ל- 3 ערכאות: 1. בית משפט…