תגית: לשכת רואי חשבון

  • תקני ביקורת ודיווח של לשכת רואי החשבון

     מה זה תקן ביקורת? תקן ביקורת הוא אמת מידה איכותית לטיב הפעולות אותן נוקט רואה החשבון המבקר במהלך עבודת הביקורת וגיבוש חוות הדעת . התקנים מהווים תמצית של כללים אשר אומצו על ידי לשכת רואי חשבון ומהווים למעשה עקרונות העוסקים במדידת איכות עבודתו של רואה החשבון. האיכות בתקנים מתייחסת גם למקצועיות הטכנית וגם לנורמות התנהגותיות…