תגית: עובד מעביד

  • יחסי עובד מעביד

     דיני עבודה הם התחום המשפטי שעוסק ביחסי עובד מעביד. יצירת היחסים האלה, זכויות וחובות של עובדים ומעבידים, יחסי המעביד עם האיגוד שמייצג את עובדיו.  אין אדם שמערכת  הזכויות הזאת אינה חלה עליו במהלך חייו, יש חשיבות עצומה לדיני עבודה והם מתחלקים לשני תחומי משנה: 1. משפט העבודה האישי- העובד הבודד. 2. משפט העבודה הקיבוצי- עוסק בדינים של ארגוני עובדים.…