תגית: תקן 5

  • מלכ"רים – תקן 5

     מלכ"ר – מוסד ללא כוונת רווח – רקע כללי עד שנת 1993 מלכ"רים היו מדווחים על בסיס מזומן – כלומר לא על פי כללי חשבונאות. הצורך בכללי חשבונאות נוצר בעקבות מעבר של מלכ"רים בטיפול של מכלול רחב של נושאים, לאו דווקא תרומות לנזקקים. מוסדות ללא כוונות רווח (מלכ"רים) פועלים במגוון רחב של תחומים כמו אומנות,…