תגית: IAS 7

  • דוח תזרים מזומנים – IAS 7

     דוח תזרים מזומנים (IAS 7) בעבר היה נהוג להציג דוח שסקר את השינויים בהון החוזר ולא דוח תזרים מזומנים. הון חוזר – נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות. בתחילת שנות ה-80 התפרסמו מחקרים רבים שהצביעו על מתאם סטטיסטי גבוה בין מצב המזומנים של החברה לבין אירועים של פשיטת רגל. בשנים אלה פורסם גם המדד של פרופסור…